Aanzichten en uitslagen

theorie:

Een aanzicht of een foto van een ruimtelijke figuur zegt niet alles over deze figuur. Daarom worden van ruimtelijke figuren vaak drie aanzichten getekend: een vooraanzicht, een zijaanzicht en een bovenaanzicht.
Andersom geldt ook: zijn deze 3 aanzichten van een ruimtelijke figuur bekend, dan is er een ruimtelijk plaatje bij te tekenen.
Bij aanzichten zijn alleen lijnstukken en hoeken, die in een vlak loodrecht op de kijkrichting liggen op ware grootte afgebeeld.

Ook een uitslag, dat is een bouwplaat zonder plakranden, geeft veel informatie.
In een uitslag zijn alle hoeken en lijnstukken op ware grootte te zien.

110_1033
120_2022_r1
[Inleiding] [Voorkennis] [Aanzichten en uitslagen] [Opdrachten] [Uitwerkingen] [Links / extra] [Doorsneden] [Toepassing/verdieping] [Contact]