Hoogtekaart/profielen

Alle punten op een hoogtelijn hebben in werkelijkheid dezelfde hoogte. Een verticale doorsnede door een landschap wordt een profiel genoemd. Met profielen kun je hellingen vergelijken en berekenen.
Het gemiddelde hellingspercentage van het gedeelte PQ van een profiel is te berekenen met
(hoogteverschil van P en Q)/ (afstand hemelsbreed tussen P en Q) x 100%.

Een punt dat in elke verticale doorsnede het hoogste of het laagste punt van het profiel is, is een top van het landschap. Een punt, dat in sommige doorsneden het laagste punt en in andere doorsneden het hoogste punt is, heet een zadelpunt.

http://www.wisfaq.nl/showrecord3.asp?id=2527

hoogtelijnen

Ook zijn er kaarten waarop punten met gelijke luchtdruk of temperatuur door lijnen worden weergegeven. Dergelijke lijnen worden in het algemeen isolijnen genoemd (iso komt uit het grieks en betekent gelijk

Een veelgebruikt isolijnen-kaart is een weerkaart. De isolijnen op zo’n kaart heten isobaren; ze geven informatie over de luchtdruk. Isobaren zijn lijnen die plaatsen met dezelfde luchtdruk verbinden.

~http://home.scarlet.be/~kenisp/nog_meer_isobaren!.htm

[Inleiding] [Voorkennis] [Aanzichten en uitslagen] [Doorsneden] [Toepassing/verdieping] [Architectuur] [Hoogtekaart/profielen] [Contact]