links / extra

Opdracht
PRAKTISCHE OPDRACHT “Kijken en Tekenen” HAVO-4 wa1
 http://home.hccnet.nl/j.geerlings/

Stellingen en rekenregels:

Stelling van Pythagoras (a
2 + b2 = c2)
http://home.wanadoo.nl/rvdwurff/wiskunde/2HV/index.htm
http://www.lekenlinge.nl/nieuw/flash/pymenu.swf

Goniometrische verhoudingen (SOS, CAS, TOA).
http://home.wanadoo.nl/rvdwurff/wiskunde/klas-3/3-t-goniometrie.htm

Inhoud van ruimtefiguren
http://www.huygenslyceum.nl/NASK/2g2006/inhoudwiskundepowerpoint.ppt

Gelijkvormige driehoeken
Twee driehoeken zijn gelijkvormig als ze twee paar gelijke hoeken hebben.
Als twee driehoeken gelijkvormig zijn, zijn de overeenkomstige zijden met een zelfde factor te vermenigvuldigen.
http://members.lycos.nl/gulikgulikers/introductie%20gelijkvormigheid.pdf
http://users.telenet.be/wiskundehoekje/wiskoef/3geldrh.htm

[Inleiding] [Voorkennis] [links / extra] [Aanzichten en uitslagen] [Doorsneden] [Toepassing/verdieping] [Contact]