Opdrachten

Opdracht 1

opdracht1
  1. Teken bij deze afgeknotte piramide, waarvan het grondvlak een rechthoek is, een bovenaanzicht, een vooraanzicht en een zijaanzicht.
  2. Teken ook een uitslag van de piramide.

Opdracht 2

Hier staan een bovenaanzicht en een vooraanzicht van een ruimtefiguur.

opdracht2
  1. Teken een zijaanzicht van deze figuur. Benoem de ribben die op ware grootte zijn afgebeeld.
  2. Teken een uitslag van deze figuur. Benoem ook hier de ribben die op ware grootte zijn afgebeeld.
  3. Bereken de lengte AF en CF.

Opdracht 3

Hier zie je een zijaanzicht van een scheve piramide met top T en vierkant grondvlak
A,B,C,D;
T staat recht boven het midden van zijde CD.

Teken een uitslag van deze piramide en bereken alle nog ontbrekende lengtes.

 

opdracht3

Opdracht 4

Hieronder staan 3 aanzichten van een huis (schaal 1 : 200).

opdracht4
  1. Teken een ruimtelijke figuur van het huis.
opdracht4b

b.    Aan het huis is later een dakkapel toegevoegd,
        in het bovenaanzicht is deze erbij getekend.
       Teken de dakkapel in het voor- en zijaanzicht.

 

[Inleiding] [Voorkennis] [Aanzichten en uitslagen] [Opdrachten] [Uitwerkingen] [Links / extra] [Doorsneden] [Toepassing/verdieping] [Contact]