Opdrachten

I. Opdrachten met het programma doorzien.

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/06069/leerlijn.xml?sort=0&nummer=19#19

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00349/toepassing_wisweb.html

Start het programma doorzien.

Opdracht 1
Kies Figuren en selecteer daarin balk.
Kies teken vlak. Maak een doorsnede zoals hieronder getekend.

balk

Kies toon doorsnede en daarna splits figuur. Kies daarna de onderste figuur.
Je ziet nu een afgesneden balk, volgens de door jouw getekende doorsnede.
Ga met undo terug naar de oorspronkelijke figuur.
Maak hierin een drietal doorsneden evenwijdig aan de eerste doorsnede. Gebruik daarbij de knop evenwijdige vlakken.
Bekijk ook deze doorsneden afzonderlijk zoals hierboven beschreven.
Maak van alle gevonden doorsneden een tekening.

Opdracht 2

opdrachtpiramide

Het gekleurde vlak V snijdt het voorvlak van piramide T.ABCD in AB en het achtervlak in QP.
a: “Voor en achtervlak worden door V in evenwijdige lijnen gesneden, dus voor- en
achtervlak zijn evenwijdig”. Klopt deze uitspraak? Waarom wel of waarom niet?

b: Een vlak W is evenwijdig aan V en snijdt het voorvlak van de piramide in SR. Punt S is in
de piramide getekend. Moet SR volgens dezelfde uitspraak evenwijdig zijn aan AB?

c: Kies Figuren en daarna piramide, vierzijdig.
Maak de doorsnede V en vervolgens doorsnede W.
Bekijk ook deze twee doorsneden en teken ze.


Opdracht 3

prisma

Het prisma heeft als grondvlak een regelmatige zeshoek.

  1. Waarom is het niet mogelijk dat een vlak het prisma doorsnijdt zoals aangegeven in de figuur?
  2. Maak met het programma doorzien de juiste doorsnede die door S, R en Q gaat
    (kies figuren
    , prisma, zesvlak) en teken deze.
  3. Maak ook de doorsnede door S, P en Q; teken ook deze doorsnede.

Opdracht 4
Kies figuren, huizen.

  1. Kies huis met piramidedak.
  2. Onderzoek welke verschillende figuren als doorsneden voorkomen. Maak hier ook weer tekeningen van.
  3. Kies huis met schilddak en doe hetzelfde als bij a.

II. Het tekenen van doorsneden
Volg de aanwijzingen op de bijbehorende site en maak de opdrachten. Je kunt daarna zelf controleren of je het goed gedaan hebt door de constructies te volgen in beeld en bij de uitleg.

Ter introductie: http://www.wisfaq.nl/showrecord3.asp?Id=8365

Opdrachtensite: ~http://home.wxs.nl/~hklein/start.htm

[Inleiding] [Voorkennis] [Aanzichten en uitslagen] [Doorsneden] [Demonstratie] [Opdrachten] [Uitwerkingen] [Links / extra] [Toepassing/verdieping] [Contact]