Voorkennis

ruimtefiguren:

Een piramide is een lichaam waarbij alle hoekpunten op 1 na in 1 vlak liggen.
Dat ene hoekpunt heet de top. De andere hoekpunten liggen in het grondvlak.
voorbeelden:
driezijdige piramide: dit heet ook wel een viervlak
regelmatige vierzijdige piramide: het grondvlak is vierkant en de top ligt recht boven het snijpunt van de diagonalen van het grondvlak
vijfzijdige piramide: het grondvlak is een vijfhoek, enz.
afgeknotte piramide: de top is er af gehaald.

Een prisma is een lichaam dat begrensd wordt door twee evenwijdige zijvlakken; de overige zijvlakken zijn rechthoeken. Anders gezegd: als je een prisma in gelijke plakken snijdt, heeft elk snijvlak dezelfde vorm, nl. die van het grondvlak.

perspectief:

Lijnen die in werkelijkheid evenwijdig zijn en die bovendien evenwijdig zijn aan het tekenvlak lopen in perspectieftekeningen evenwijdig; lijnen die in werkelijkheid evenwijdig zijn, maar die niet evenwijdig zijn aan het tekenvlak, gaan in de perspectieftekening bij verlenging door een punt. Zo’n punt heet een verdwijnpunt.

Een ruimtelijk voorwerp heeft drie hoofdrichtingen: lengte, breedte en hoogte.
Een perspectieftekening waarin twee van de drie hoofdrichtingen niet evenwijdig zijn met het tekenvlak (van het tekenvlak aflopen), heeft twee verdwijnpunten. Je spreekt dan van tweepunts-perspectief.
 

kubus
rails

In de balk rechts gaan de ribben AB, DC, EF en HG bij verlenging door het verdwijnpunt V. De ribben AD, BC, EH en FG gaan bij verlenging ook door een verdwijnpunt, namelijk W. De lijn door de verdwijnpunten V en W heet de horizon.

parallelprojectie:

Bij parallelprojectie worden lijnen die in werkelijkheid evenwijdig lopen ook evenwijdig getekend.

Hieronder staan drie kubustekeningen. De eerste twee zijn in parallelprojectie getekend omdat de ribben die in werkelijkheid evenwijdig zijn, ook in de tekening evenwijdig zijn. In werkelijkheid zijn alle ribben van de kubus even lang. Dit is het duidelijkst bij kubus 2.
De derde kubus is in perspectief getekend. Er zijn hier weer twee verdwijnpunten.

3kubussen
[Inleiding] [Voorkennis] [links / extra] [Aanzichten en uitslagen] [Doorsneden] [Toepassing/verdieping] [Contact]