Ruimtemeetkunde

Ruimtefiguren worden ook wel lichamen genoemd. Voorbeelden zijn een balk, een piramide, een prisma, achtvlak enz. en daar weer varianten op.Ruimtelijke figuren kun je tekenen in perspectief en in parallelprojectie.
Je kunt ook informatie over zo’n figuur geven met aanzichten en uitslagen.
Als een plat vlak een ruimtelijke figuur doorsnijdt ontstaat een doorsnede.

Een boek geeft alleen afbeeldingen in het platte vlak. . In ruimtefiguren zie jelijnstukken dan vaak vertekend. Hierdoor zijn ruimtelijke figuren met doorsneden vaak moeilijk voor te stellen. Bij deze site gebruik je applets en cabri-3d, waarbij je een 3 dimensionaal beeld krijgt.

fig1 fig2 fig3

Het is te gebruiken als aanvulling op de hoofdstukken ruimtemeetkunde uit de diverse methodes

    Moderne wiskunde B1, deel 3 meetkunde 1, ruimtemeetkunde;

    Getal en Ruimte, VWO NG/NT 3, hoofdstuk 1.

[Inleiding] [Voorkennis] [Aanzichten en uitslagen] [Doorsneden] [Toepassing/verdieping] [Contact]